Kenmerken romantiek

Vaak heeft een kunstperiode typerende kenmerken die veel kunstenaars delen. In muziek is de Romantiek een periode waar er juist veel diversiteit is. Een overkoepelend kenmerk zou zijn: individualiteit. Iedereen doet juist zijn eigen ding. Maar vaak zijn er wel enkele thema’s die we bij meerdere componisten tegen kunnen komen:

Tegenstellingen:
PPP vs FFF
Uren durende opera’s vs korte muzikale schetsen

Kenmerken
Programmatische muziek
Uitbreiding symfonieorkest
Chromatisering
Ruimere modulatie
Minder strakke vormschema’s
‘hart’muziek vs ‘hoofd’muziek
‘vluchten’

Geef een reactie