Harmonie der sferen in een notendop

Nu kan je wel heel lang heel ingewikkeld doen over oude Griekse filosofische concepten over de harmonie der sferen zoals we die onder andere lezen bij Plato. Maar onderstaand filmpje maakte ik om het ook aan 8 jarigen uit te kunnen leggen.

Waar gaat dit nu over?
Het verhaal over de harmonie der sferen is een verhaal over de krachtige werking die muziek kan hebben. We lezer er bijvoorbeeld over bij Jamblichus (ca. 2e helft van de 3e eeuw n.Chr.):

Gebruik makend van een onzegbaar en moeilijk te vatten goddelijk vermogen concentreerde hij [Pythagoras] zijn gehoor en zijn geest op de hemelse akkoorden van het heelal. Hij alleen hoorde en verstond, volgens zijn zeggen, de allesomvattende harmonische samenzang van de sferen en van de sterren die zich daarlangs bewogen, een melodie, voller en vollediger dan de aardse.

Pythagoras hoorde dus de harmonie die afkomstig was van de sferen die Er had mogen zien en horen. Volgens Jamblichus waren ze ook bij benadering reproduceerbaar op een muziekinstrument of met de stem, want de uitwerking op Pythagoras’ volgelingen was groot:

’s Avonds voor het slapen gaan bevrijdde hij zijn leerlingen van de onrust en het rumoer van die dag en zuiverde hij hun geest van de vloedgolf van indrukken. Hij bezorgde hun een rustige slaap, vol goede, zelfs profetische dromen. Wanneer ze opstonden verdreef hij bij hen de nachtelijke verdoving, slapheid en traagheid door middel van enkele specifieke gezangen en melodieën, die als zuivere solo, òf op de lier òf vocaal, werden uitgevoerd.

Jamblichus. Leven en leer van Pythagoras.
Vert. H.W.A van Rooijen-Dijkman. Baarn: Ambo, 1987.

 

Geef een reactie