Brahms Symfonie nr. 4

Eerste deel van zijn vierde symfonie.

schematische besproken onderdelen:

0:00 Expositie: Inzet thema
0:18 1e Variatie thema
0:25 diminutio (inkorten thema)
0:36 2e variatie thema met octaafsprong
0:51 herhaliging 1e variatie en diminutio thema
1:14 dubbele diminutio
1:41 contrasterend thema met dansritme
1:54 herhaling contrasterend thema
2:16 nieuwe bewerking 1e thema

//

4:20 Doorwerking: met een nieuwe driedeling van het thema

Geef een reactie