Inleiding Muziekgeschiedenis

or log in to view this course.

De cursus Inleiding Muziekgeschiedenis geeft een overzicht van de westerse klassieke muziekgeschiedenis van de oudheid tot en met de 21e eeuw. Op chronologische wijze wordt de ontstaansgeschiedenis besproken van de klassieke muziekcultuur. De ontwikkeling binnen de muziek wordt besproken aan de hand van fragmenten muziek en in elke tijdsperiode wordt de interactie tussen muziek en beeldende kunst getoond.

Wat onderscheidt Bach van zijn tijdgenoten? Hoe is het notenschrift ontstaan? Hoe hebben de instrumenten zich ontwikkeld? De cursus bevat historische informatie, geeft aanknopingspunten naar andere disciplines, leert om gericht naar muziek te luisteren en biedt overzicht en structurering aan het rijke muziekleven dat we tegenwoordig kennen.

In chronologische volgorde wordt besproken: Oudheid – Middeleeuwen – Renaissance – Barok – Classicisme – Romantiek – Experimentalisme – 21e eeuw.

Lessons

Inleiding Muziekgeschiedenis: Oudheid

De ideeën uit de Oudheid zijn erg belangrijk voor onze westerse klassieke muziek. Daarom is er een hoofdstuk aan gewijd. We kunnen hier echter nog niet zoveel muziek laten horen…