Cursus noten lezen 1: basis

or log in to view this course.

Deze cursus is handig als je nog meer wilt halen uit de overige cursussen die hier worden aangeboden.

Voor onze cursussen is het kunnen lezen van het notenschrift niet noodzakelijk, maar het geeft altijd een dieper inzicht in de materie als je het wel kan.

Lessons

Noten lezen 1: Ontstaansgeschiedenis

Hoewel er uit oudere culturen fragmenten muzieknotatie zijn overgeleverd, starten we hier rond het de 9e / 10e eeuw na Christus. Dat is het moment dat er binnen de kerk een…

Noten lezen 1: Lengte aka toonduur

We hebben gezien hoe we met behulp van de notenbalk de hoogte van de te spelen noten kunnen achterhalen. Nu gaan we kijken hoe lang een noot duurt. De allereerste…

Noten lezen 1: Articulatie en versiering

Naarmate we dichter bij de 19e eeuw komen, wordt er steeds meer informatie toevertrouwd aan het notenschrift in plaats van aan het geheugen van de uitvoerders. Zo wordt het ook…

Noten lezen 1: Akkoorden

Inmiddels weten we de toonhoogte van een noot die genoteerd staat op een notenbalk en hoe lang deze noot duurt. Nu is het tijd om erachter te komen waarom een…

Noten lezen 1: Toonsoorten

Toonsoorten zijn door een componist gekozen afhankelijk van de sfeer die hij wil bereiken en de mogelijkheden van de instrumenten die hij tot zijn beschikking heeft. De meest voorkomende toonsoorten…

Noten lezen 1: Trappen

Als de muziek in F majeur staat, dan zal de componist ook vaak het akkoord F majeur noteren in de partituur. Maar om alleen maar dit akkoord te spelen zou…

Noten lezen 1: Orkest

Het lezen van bladmuziek werkt hetzelfde of het nu stukken zijn voor piano zoals in het vorige hoofdstuk of stukken voor een heel orkest. Maar er zijn wel een paar…

Noten lezen 1: Quiz

In de voorgaande hoofdstukken is de basis van de muzikale notatie uitgelegd. Om de notatie goed te leren kennen is één ding het allerbelangrijkst: oefenen, oefenen, oefenen. Volg hieronder de…

Noten lezen 1: Tot slot

Veel van de geheimen van de notatie van klassieke muziek zijn inmiddels ontrafeld. Maar er blijven altijd nog moeilijkheden bestaan. Wat we hier besproken hebben zijn de meest voorkomende notaties…